Skip to main content

PROCEDURY SANITARNE W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Podczas potwierdzania terminu wizyty asystentka zbiera wywiad epidemiologiczny pod kątem zakażenia SARS COV-2.
 2. W rejestracji pacjent ma mierzoną temperaturę termometrem
  bezdotykowym, wynik jest zapisywany w formularzu epidemiologicznym.
 3. W przypadku braku statusu osoby zaszczepionej lub statusu ozdrowieńca pacjent proszony jest o założenie maseczki ochronnej.
 4. Pacjent wypełnia i podpisuje formularz wywiadu epidemiologicznego przed zabiegiem.
 5. Pacjent dezynfekuje dokładnie ręce żelem dezynfekcyjnym w rejestracji przed wejściem do poczekalni.
 6. Pacjent zmywa makijaż własnoręcznie w łazience.
 7. W trakcie przerwy należy wywietrzyć pomieszczenia przez 7 minut oraz zdezynfekować blaty biurek, stolików, kontuaru w rejestracji oraz łazienkę (miejsca, które dotyka pacjent).
 8. Personel zmienia jednorazowe rękawiczki, jeśli był fizyczny kontakt z pacjentem.
 9. Personel nosi przez cały dzień pracy maseczki ochronne. *)
 10. Przyłbice i maski można zdjąć wyłącznie w przerwie między pacjentami po zakończeniu wietrzenia pomieszczeń.
 11. Informacja zawierająca w/w procedury sanitarne wisi w klinice w widocznym miejscu.

*) obostrzenie może zostać złagodzone po wykonaniu szczepień i uzyskaniu odporności na COVID-19 przez cały personel Kliniki